Welkom op de website van L.O.S.

Beste Dorpsgenoten,

Vooreerst wensen we iedereen een denderend 2014, met een goede gezondheid, een jaar met veel levensvreugde.

Het zal voor L.O.S. een eerste jaar worden waar wij het goedgekeurde meerjarenplan (2014-2019) zullen beginnen uitvoeren; nu kunnen we écht mee sturen in onze gemeente, een verschil maken, in de praktijk brengen dat het ANDERS gaat nu L.O.S. mee aan het roer staat.

2013 is ondertussen voorbij, het ging in een sneltreinvaart door 4 seizoenen. Onze OCMW-afgevaardigden, voorzitter en raadsleden, zowel als onze schepenen en gemeenteraadsleden hebben het voorbije jaar hard aan de weg getimmerd. Immers, voor sommigen was het een kennismaking met de lokale politiek, voor anderen was het een nieuwe functie, kortom zich inwerken was de boodschap. Onze schepenen gaven een persoonlijke toets aan een beleid dat nog bepaald was door de vorige legislatuur en hebben hard gewerkt aan het vormgeven van het meerjarenplan dat we vanaf 2014 mee uitvoeren. Naast onze schepenen hebben ook de andere gemeenteraadsleden, en ook bestuursleden hun inspraak gehad en meegewerkt aan het vormgeven van de komende jaren in Sint-Amands.
Kortom, L.O.S. is vertrokken met een team van  enthousiaste mensen die zich willen inzetten voor u en voor onze gemeente de komende jaren. Als u ons daarbij wil helpen, of als u daar vragen bij heeft, laat ons gerust iets weten. Het voordeel van een kleinere gemeente te zijn is dat de afstand tussen de inwoners en onze verkozenen klein is, onze mensen zijn direct aanspreekbaar. We nodigen u bij deze uit om dat ook effectief te doen.

 

L.O.S.

banner-facebook.jpg